Αρχείο Παραστάσεων
Θέατρα Αθήνας
Θέατρα Θεσαλονίκης
Θέατρο
ΣΜΑΡΟΥΛΑ
Όλες οι Παραστάσεις
1974Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1976Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1977Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1978Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1980Καλοκαιρινή Περίοδος
 
 
1981Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1982Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1983Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1986Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1987Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1989Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1990Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1991Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1992Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1993Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1994Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1995Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1996Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1997Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1998Καλοκαιρινή Περίοδος
 
1999Καλοκαιρινή Περίοδος
 
2000Καλοκαιρινή Περίοδος
 
2001Καλοκαιρινή Περίοδος
 
2002Καλοκαιρινή Περίοδος
 
2003Καλοκαιρινή Περίοδος
 
2004Καλοκαιρινή Περίοδος
 
2005Καλοκαιρινή Περίοδος
 
2006Χειμώνας
 
Total Number of Shows: 29