Αρχείο Παραστάσεων
Θέατρα Αθήνας
Θέατρα Θεσαλονίκης
Θέατρο
ΒΕΜΠΟ
Όλες οι Παραστάσεις
1971Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1972Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
  
1973Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1974Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
  
1975Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
  
  
1976Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1977Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1978Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1979Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
  
1980Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1981Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1982Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1983Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1984Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1985Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1986Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1987Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1988Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
  
1989Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1990Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1991Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1992Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1994Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1995Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1996Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1997Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1998Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1999Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
2000Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
2001Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
2002Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
2003Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
2004Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
2005Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
2006Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
2007Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
Καλοκαιρινές Παραστάσεις: 13 Χειμερινές Παραστάσεις: 39 Σύνολο Παραστάσεων: 52