Αρχείο Παραστάσεων
Θέατρα Αθήνας
Θέατρα Θεσαλονίκης
Όλες οι Παραστάσεις
Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1958Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1959Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1961Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1962Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
1963Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
 
 
1964Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1965Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1966Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1967Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
1968Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1969Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
1970Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1971Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
1972Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
  
  
1973Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
 
 
1974Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
  
  
  
1975Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
 
1976Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
1977Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1978Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
  
1979Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
1980Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
 
1981Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1982Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1983Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
1984Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
1985Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1986Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
1987Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
  
1988Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
  
1989Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1990Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
1991Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1992Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1993Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
  
1994Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1995Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
  
1996Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
 
 
1997Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1998Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
1999Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
2000Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
2001Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
2002Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
2003Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
2004Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
2005Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
2006Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
2007Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
 
2008Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
 
 
2009Καλοκαιρινή ΠερίοδοςΧειμερινή Περίοδος
  
Καλοκαιρινές Παραστάσεις: 87 Χειμερινές Παραστάσεις: 117 Σύνολο Παραστάσεων: 204