Αρχείο Παραστάσεων
Θέατρα Αθήνας
Θέατρα Θεσαλονίκης
Όλες οι Παραστάσεις
1961Χειμερινή Περίοδος
 
1962Χειμερινή Περίοδος
 
 
 
1963Χειμερινή Περίοδος
 
 
 
1964Χειμερινή Περίοδος
 
 
1965Χειμερινή Περίοδος
 
1966Χειμερινή Περίοδος
 
 
1967Χειμερινή Περίοδος
 
 
1968Χειμερινή Περίοδος
 
 
1969Χειμερινή Περίοδος
 
1970Χειμερινή Περίοδος
 
1971Χειμερινή Περίοδος
 
1972Χειμερινή Περίοδος
 
1973Χειμερινή Περίοδος
 
 
 
1974Χειμερινή Περίοδος
 
1975Χειμερινή Περίοδος
 
 
1976Χειμερινή Περίοδος
 
1978Χειμερινή Περίοδος
 
1979Χειμερινή Περίοδος
 
 
1980Χειμερινή Περίοδος
 
 
1981Χειμερινή Περίοδος
 
1982Χειμερινή Περίοδος
 
1983Χειμερινή Περίοδος
 
1984Χειμερινή Περίοδος
 
1985Χειμερινή Περίοδος
 
1986Χειμερινή Περίοδος
 
1987Χειμερινή Περίοδος
 
1988Χειμερινή Περίοδος
 
1989Χειμερινή Περίοδος
 
1990Χειμερινή Περίοδος
 
1991Χειμερινή Περίοδος
 
1992Χειμερινή Περίοδος
 
1993Χειμερινή Περίοδος
 
1994Χειμερινή Περίοδος
 
1995Χειμερινή Περίοδος
 
1996Χειμερινή Περίοδος
 
 
1997Χειμερινή Περίοδος
 
1998Χειμερινή Περίοδος
 
1999Χειμερινή Περίοδος
 
2000Χειμερινή Περίοδος
 
2001Χειμερινή Περίοδος
 
2002Χειμερινή Περίοδος
 
 
2003Χειμερινή Περίοδος
 
2004Χειμερινή Περίοδος
 
2005Χειμερινή Περίοδος
 
2006Χειμερινή Περίοδος
 
 
2007Χειμερινή Περίοδος
 
2008Χειμώνας
 
 
Total Number of Shows: 64